olivia-bauso-30UOqDM5QW0-unsplash.jpg

 

Ukrán állampolgár vagy és Magyarországon szeretnél házasságot kötni? 

 

Ebben a cikkben elmondjuk, hogy 

 • milyen dokumentumokra van szükség a házassági szándék bejelentéséhez
 • hol kell bejelenteni a házassági szándékot
 • mennyibe kerülhet egy polgári esküvő
 • hogyan zajlik a szertartás?

 

Hogyan kell bejelenteni a házassági szándékot?

Magyarországon a házassági szándék bejelentése személyesen az anyakönyvvezető előtt történik. A házassági szándékot annál az anyakönyvvezetőnél kell bejelenteni, ahol később a házasságot megkötik. A hivatalt szabadon lehet megválasztani.

A házassági szándék bejelentésére ezekre az okiratokra lesz szükség:

 •  A külföldi állampolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, személyes adatait a következő dokumentumokkal:
 • érvényes külföldi útlevél
 • letelepedett, bevándorolt, tartózkodási engedéllyel rendelkező menedékes, hontalan stb. részére - kiadott személyazonosításra alkalmas igazolvány 
 • lakcímkártya.
 • Annak igazolása, hogy a tervezett házasságkötésnek – külföldi jog szerint - nincs akadálya. Erről az illetékes külképviselet ún. „Tanúsítványt” állít ki, amit  hiteles magyar fordításban kell csatolni.  A tanúsítvány olyan közokirat, amelynek tartalmaznia kell a külföldi állampolgár személyi adatait, így születési családi és utónevet, a születési helyet és időt, a szülők születési családi és utónevét, a házasulandó lakóhelyét, állampolgárságát, családi állapotát és azt, hogy országa törvénye szerint házasságot köthet

Ha ukrán állampolgár vagy, Magyarországon ilyen tanúsítványt Ukrajna Magyarországi Nagykövetségén lehet kérni. Elérhetőség itt.

 • Születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban
 • Ha elvált, előző házasság felbontását igazoló dokumentum hiteles magyar fordításban
 • Ha a házasuló özvegy családi állapotú, az elhalt házastárs halotti anyakönyvi okiratát hiteles magyar fordításban kell bemutatni.

Figyelem! A külföldön kiállított okiratokat diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátni. Erről bővebben olvashatsz cikkünkben itt: Ukrán dokumentumok hitelesítése

Az idegen nyelven kiállított okiratokat az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda OFFI (1062. Budapest, Bajza utca 52.) által készített hiteles fordításban kell benyújtani.

 

Mit kell tenni, ha a házasulandók nem értenek magyarul?

Amennyiben a külföldi fél nem ért magyarul, az eljárás során tolmács közreműködése szükséges.Itt találsz egy csoportot önkéntes tolmácsokkal, itt pedig egy általunk ajánlott tolmács szolgáltatást. Ellenkező esetben mindenhol fel kell tüntetni a nem magyar állampolgár házasuló azon nyilatkozatát, hogy a magyar nyelvet érti és beszéli. Ezt a házasságkötés alá lehet írni az irodában. A tolmácsról a házasulandóknak kell gondoskodni.

 

Mi történik a házassági szándék bejelentése után?

A házassági szándék bejelentéséről jegyzőkönyv készül. Ezt a jegyzőkönyvet a csatolt iratokkal és egy  kísérőlevéllel együtt az anyakönyvvezető felterjeszti a Kormányhivatalhoz. 30 napon belül a Kormányhivatal elbírálja a bemutatott külföldi okiratokat és írásban közli az anyakönyvvezetővel, hogy azok a magyarországi házasságkötéshez megfelelőek-e.

Az eljárás illetékmentes, nem kell fizetni érte, de az okiratok beszerzésének és magyar nyelvre történő fordításának költsége és a tolmács azonban a házasulókat terheli. 

jeremy-wong-weddings-464ps_nOflw-unsplash.jpg

 

Mi történik, ha a Komrányhivatal jóváhagyja a házasságkötésre irányuló kérelmet? Hogyan zajlik a szertartás?

Magyarországon a házasságkötési ceremónia az anyakönyvvezető által vezetett polgári szertartás keretében történik két tanú jelenlétében, magyarul. Tehát szükséges tolmács közreműködése. A jegyespár  a tanúk és az anyakönyvvezető jelenlétében kijelentik, hogy önként és szabad akaratukból kötik össze életüket.

Az anyakönyvi kivonatot és az egyéb dokumentumokat a külföldi állampolgár a saját országában is hitelesítheti, ha szükséges.

A szertartás menete:

 • bevonulás
 • anyakönyvvezetői köszöntő
 • IGEN-ek kimondása (hivatalos rész)
 • házassági anyakönyv aláírása (hivatalos rész)
 • gyűrűhúzás (hivatalos rész)
 • A hivatalos részek után az új közös életeteknek szimbólumát tudjátok elkészíteni egy ceremónia keretében, ami lehet például gyertyagyújtás vagy homoköntés
 • szülőköszöntő
 • hivatalos iratok átadása
 • pezsgős gratuláció
 • kivonulás

A digitális zene általában az alapszolgáltatáshoz kapcsolódik, s a jegyespár állíthatja össze a zeneszámokat. Ezeket a zenéket megbeszélt formátumban adják oda az anyakönyvvezetőnek az esemény napján.

 

Mennyibe kerül a polgári esküvő?

 

Magyarországon nincs egységesen meghatározva a polgári esküvő ára, ezt az illetékes polgármesteri hivatal dönti el. A kalkuláció megállapításakor lényeges, hogy jegyespáron kívül csak a két tanú lesz-e jelen, vagy vendégek részvételével is számolni kell. Az ár nagyjából 5 és 30 ezer forint között változik.

Egyes helyeken, településtől függően plusz díj felszámolására kell számítani, hogyha a polgári esküvőre a hivatali időn túl kerül sor. 

Az is meghatározza a végösszeg alakulását, hogy milyen extra szolgáltatásokat szeretnének igénybe venni a házasulandók.

Az alapszolgáltatás tekintetében sincs egység. Van, ahol ingyenes, vagy minimális, 5-6000 forint összegű költségeket szabnak ki.

 

Magyarországon azonos neműek házassága a magyar törvények alapján nem lehetséges. 

 

Forrás:

https://www.kormanyhivatal.hu/download/f/3b/20000/nemap_hazkot.pdf

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/allampolgarsagi-es-anyakonyvi-foosztaly

https://www.kormanyhivatal.hu/download/0/f0/96000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_%C3%BCgyfelek_r%C3%A9sz%C3%A9re_a_hazai_anyak%C3%B6nyvez%C3%A9si_elj%C3%A1r%C3%A1sr%C3%B3l_2021_febru%C3%A1r_12.pdf

 

Kép: Unsplash

 

Ha további információra van szükséged, írj nekünk e-mailt az sos@migaid.org e-mail címre, vagy hívj a +36 1 998 9150-es telefonszámon. 

A legfrissebb híreket megtalálod facebook oldalunkon, tiktok oldalunkon és telegram 

csatornánkon. 

 

A cikkben megjelenő információkat validáltuk, azonban nem feltétlenül érvényesek minden speciális, egyedi esetben!